Pinch to zoom

Ariel Klein

Presidents Saxophonist

2014

46 x 69, Oil on Linen

Photo: Thomas Clark