Pinch to zoom

Ariel Klein

AK 2-28-222126

Photo: Thomas Clark